Top Banner
Liverpool houdt stand bij City ------------- Djokovic volgt Murray met afmelding ------------- Feyenoord neemt lastige horde in Friesland ------------- Barça klopt gedecimeerd Valencia ------------- LSO uitslagen 19 maart 2017
facebook twitter linkedin googleplus rss
SMEsport banner 205x647
dinsdag, 19 juni 2012 08:56

COPYRIGHT NOTICE

Geschreven door 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot SMEsport  en het logo van SMEsport.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Nexus Marketing NV en XIT en haar groepsmaatschappijen. Nexus Marketing NV en XIT behouden zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij SMEsport. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMEsport is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan SMEsport).

SMEsport heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van SMEsport, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

SMEsport heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Lees 4259 keer
Marsosur