Top Banner
FC Sporting Unity wint met minimale score van Ghost ------------- Wild naar playoffs, Sharks zetten dramatische reeks voort ------------- Kwartfinalisten SVB Bekercompetitie bekend ------------- Valverde laat zien wie de beste is ------------- SZVB In- en overschrijvingen competitiejaar 2017
facebook twitter linkedin googleplus rss
SMEsport banner 205x647
dinsdag, 15 november 2016 22:47

Kinderen met een beperking genieten van kwalitatief kader

Geschreven door 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Ilonka Elmont Ilonka Elmont

Na het succesvol verloop van de eerste Ready&Able Train de Trainer programma deel 2 welke in november 2015 in Parmaribo plaatsvond, organiseert de Ilonka Elmont Foundation, zoals dit jaar haar tweede Train de Trainer programma deel 2.

Het Ready&Able Train de Trainer programma is gericht op docenten /trainers/ coaches/ vrijwilligers/dienstverleners die (graag) willen werken met mensen met een beperking. Door dit Ready&Able Train de Trainer programma zullen er docenten/ trainers/ coaches/ vrijwilligers/dienstverleners worden opgeleid of bijgeschoold die reeds ervaring hebben, hoe om te gaan met deze doelgroep en hun skills daarbij te verrijken

Dit capaciteitversterking programma draagt bij aan:
- de kwalitatieve en professionele begeleiding van docenten/trainers/coaches/ vrijwilligers/dienstverleners en een ieder die met kinderen en volwassenen met een beperking wil werken  
- en om deze doelgroep te voorzien van de mogelijkheid om regelmatig deel te nemen aan sport en bewegingsactiviteiten.
 
Hierdoor krijgen kinderen of volwassenen met een beperking de mogelijkheid om onder professionele begeleiding te sporten en te bewegen waardoor zij op termijn de fysieke, psychische en sociale voordelen zullen ervaren. Het programma bestaat uit een theorie, praktijk- en certificeringonderdeel.
 
Sinds de start van het Ready&Able Train de Trainer programma in 2012 zijn er door de Ilonka Elmont Foundation al 143 cursisten gecertificeerd in de 4 districten (Paramaribo, Wanica, Para en Nickerie) waarvan ruim 76% de aangeleerde vaardigheden in hun werkveld toepast. Het programma is tot zover zeer succesvol en positief ontvangen door alle belangstellenden.  

Uit de in totaal 31 scholen in het Speciaal Onderwijs en organisaties met ruim 1500 kinderen met een beperking zijn er helaas nog onvoldoende bekwame sportleiders in het veld. Via dit Ready&Able Train de Trainer programma krijgen kinderen of volwassenen met een beperking de mogelijkheid om onder professionele begeleiding te sporten en te bewegen waardoor zij op termijn de fysieke, psychische en sociale voordelen zullen ervaren. 

Van vrijdag 18 november tot en met maandag 21 november zal deze in Paramaribo plaatsvinden. Het Ready&Able Train de Trainer programma is in 2012 gestart als een ééndaagse training waarna het sinds 2013 werd uitgebreid naar een 4-daagsprogramma. In tegenstelling tot de vorige Ready&Able Train de Trainer programma’s deel 1 gaan de trainers meer in de diepte van de materie. Ook wordt er meer aandacht besteed aan (Algemene) Veiligheid in Sport, lesvoorbereiding, didactiek en leiderschap, iedereen kan sporten en een gezonde levensstijl.  
 
Voor deze training mogen wij ons verheugen op de deelname van Nico Teunissen, hoofd Sport&Cultuur bij de Onderwijsspecialisten en belast met het Special Heroes programma in Nederland. Deze training is het vervolg op de eerder gegeven Ready&Able Train de Trainer programma’s (deel 1) en dienen als uitdieping van de onderwerpen.  
 
Op maandag 21 november wordt er in samenwerking met de cursisten een sportdag voor kinderen met een beperking georganiseerd waarbij de nieuwe aangeleerde trainingsvaardigheden gemonitord en geëvalueerd zullen worden. Aan het eind van dit meetmoment zullen de certificaten worden uitgereikt. Tijdens deze sportdag zullen leerlingen van de Jule Fernandesschool, Mytylschool, Stg. Hubtstina en Huize Betheljada participeren.  
 
Bijzonder te vermelden is dat deze sportdag c.q. meetmoment een veel breder en groter  karakter heeft dan de voorgaande jaren. Door de ondersteuning van Wings of Support (KLM) is het dit jaar mogelijk om het aantal deelnemende kinderen minimaal te verdriedubbelen(van 50 naar ruim 165) en de moeilijkheidsgraad te verzwaren. De aangeleerde vaardigheden van de cursisten zullen hiermee echt op de proef worden gesteld.

Voorts zal op deze sportdag ook het einde markeren van het UTSN Twinning project Special Heroes Suriname Sport&Bewegen (gefinancieerd door het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken) welke de afgelopen 18maanden op 15 Speciaal Onderwijs scholen heeft gedraaid. Niet te vergeten uiteraard het Ready&Able examen en Special Edition (sportdagen voor kinderen met een beperking). Het is
voor ons een bijzonder moment omdat onze drie grote projecten voor kinderen met een beperking elkaar juist op 21 november zullen kruisen.  
 
Overige informatie
-  Voor het verkrijgen van de certificaten is volledige deelname vereist.
-  De training wordt kosteloos aangeboden.
 
Achtergrond informatie, trainingen
De Ilonka Elmont Foundation tracht de sportontwikkeling in Suriname te bevorderen door onder andere kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden om in een sociaal veilige omgeving te kunnen sporten en spelen en die daardoor de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen tot rolmodellen of succesvolle burgers.  

De Ilonka Elmont Foundation zet zich sinds 2009 niet alleen in om kinderen met een beperking een kans te geven om deel te nemen (sportparticipatie) aan sporten, spellen en bewegingsactiviteiten maar ook aan sportintegratie en andere vormen van vrijetijdsbesteding waaronder het aanbieden in de vorm van kunst en cultuur (Special Heroes Suriname Kunst&Cultuur) en sport en bewegen (Special Heroes
Suriname Sport&Bewegen). Via dit soort projecten, welke allemaal in samenhang met elkaar zijn, kunnen kinderen met een beperking hun weg naar structurele vrijetijdsparticipatie vinden en hun plek in de maatschappij op eisen.  

De Ilonka Elmont Foundation is in 2012 een samenwerking aangegaan met de Caribbean Sport and Development Agency (CSDA) uit Trinidad en Tobago, om verschillende train de trainersprogramma's in Suriname aan te bieden. De aangeboden training is in veel van de Caricom-landen al geïntroduceerd en uitgevoerd.  
 
Tijdens het komende Train de Trainer programma zullen wederom gymdocenten, sporttrainers, leden van het Korps Brandweer Suriname en vrijwilligers getraind worden. Gezien de variëteit van deelnemers zal dit wederom een positieve impuls zijn voor sport in het algemeen maar in het bijzonder voor de professionele begeleiding voor kinderen met een beperking in Suriname.  

Copyright © 2016 SMEsport. Bij overname bronvermelding verplicht!

Lees 100 keer Laatst aangepast op dinsdag, 15 november 2016 22:58
Marsosur