Top Banner
Styx pakt vierde kampioenschap op rij ------------- Kampoe verrast Ekta met dubbel baunie ------------- SDB organiseert 4e Sneldam 2017 ------------- Sportbegeleiders sluiten capaciteitsprogramma Ready&Able af met sportdag ------------- Rusland en Saudi-Arabië openen WK, Spanje bij Portugal
facebook twitter linkedin googleplus rss
SMEsport banner 205x647
vrijdag, 25 december 2015 21:30

KNVB notitie: Kennis verhoogt Surinaams zaalvoetbal

Geschreven door 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Marius Privee Marius Privee

Onderstaand artikel is ingezonden door de Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB). Hierbij het rapport uitgebracht door het hoofd Futsal opleidingen van de KNVB naar aanleiding van het bezoek van dhr. Marius Privee aan Suriname in november/december 2015.

De komende periode zal de SZVB samen met de KNVB investeren in het opleiden van coaches voor de scholen en arbiters. Dhr. Marius Privee ziet verder diverse mogelijkheden tot samenwerking tussen veldvoetbal en zaalvoetbal.

De SZVB kan bijvoorbeeld de voorrondes van de scholencompetitie (in diverse klassen) op de miniveldjes in de verschillende buurten afwerken. Ook zullen de SVB, het Ministerie van Sport en Jeugdzaken en de Nederlandse Ambassade betrokken worden bij het realiseren en uitvoeren van de geformuleerde plannen.

KNVB notitie: Kennis verhoogt Surinaams zaalvoetbal (dhr. Marius Privee)
1. Inleiding
Mijn naam is Marius Privee en in de periode van 22 november tot 6 december ben ik namens de KNVB en Worldcoaches op verzoek van de SZVB in Suriname geweest. Het doel was om direct kennis te delen en te kijken naar de stand van zaken binnen het zaalvoetbal op allerlei terreinen  De directe kennis deling over trainen en begeleiden van jeugd vond plaats door clinics aan schoolteams (150 jongeren), selectieteams en hun trainers (4x) en schoolcoaches (14) van uit de scholencompetitie.  Daarnaast zij er gesprekken geweest met scheidsrechters, mensen van de tuchtcommissie en het bestuur van SZVB. In deze periode heb ik ook de play-offs kunnen aanschouwen en voor de televisie in de rust een analyse mogen geven. Al deze ontmoetingen hebben een beeld gegeven van het zaalvoetbal in Suriname en geleid tot de genoemde aanbevelingen.

2. Zaalvoetbal in Suriname
De Surinaamse zaalvoetbal Bond is opgericht op 2 februari 1981 en bestaat dus 34 jaar. De SZVB was zelfstandig en maakte geen deel uit van de SVB. Dit betekende ook dat er geen erkenning was door de FIFA. In augustus 2015 is de SZVB lid van de SVB en daardoor ook weer erkend door de FIFA. In het beleidsplan (9 juli 2005) van 2005 tot 2007 zijn de visie, missie en kernwaarden als volgt vastgesteld:  De SZVB beoefent de zaalvoetbal sport in Suriname door het accent te leggen op de kwaliteit van de sportbeoefening en de organisatie.
 
De missie luidt: Door kwalitatief te groeien zal de zaalvoetbal sport bloeien.
 
Kernwaarden:
- Kennis van het zaalvoetbal doordat bestuursleden al jaren meevoetballen of een eigen team hebben.  
- Gestructureerd bestuur
- Resultaatgedrevenheid
- Onpartijdigheid

De mensen die taken verrichten op bestuurlijk niveau zijn vrijwilligers.  
 
3. Aanbevelingen en fasering
De visie en de missie hoeven binnen de aanbevelingen niet aangepast te worden. Het enige wat misschien enige aanpassing kan hebben zijn de kernwaarden.  
Opleiden en begeleiden
Binden
Betrouwbaar
Samenwerken
De kennis kan ook gedeeld worden met de omgeving van Suriname. Op deze manier is de inspanning voor een groter gebied en hebben investeringen ook een groter bereik. Deze aanbevelingen richten zich op de het komende seizoen. Indien 70% van deze doelstellingen bereikt worden dan is dat een enorme kwaliteitsimpuls voor de SZVB. Een belangrijke rol is weggelegd voor een projectcoördinator vanuit de SZVB. Hij stimuleert de uitvoering van de verschillende onderdelen. Ook is het goed als de ondersteuning vanuit Nederland gericht is op deze punten. Het bestuur is toezichthouder op de ontwikkeling van deze aanbevelingen.  
 
2016 – 2018
- Aanpassen van de reglementen en regels binnen het Surinaamse zaalvoetbal t.a.v. de competities en scholencompetitie
1. Kennis nemen van deze regels en reglementen in Nederland.  
2. Toepassingen voorleggen aan de clubs en bespreken binnen de SZVB
3. Veranderingen opnemen in de spelregels en reglementen.
4. Implementeren van de regels en reglementen in de Surinaamse competitie.
5. Inventariseren van het gebruiken van mini-outdoor veldjes voor jeugdcompetities en scholencompetities.
 
Ondersteuning vanuit Nederland door landelijke competitieleider zaalvoetbal. Documenten en reglementen uit Nederland en andere landen.
 
- Opleiden van 60 schoolleiders scholencompetitie tot TCZ III voor de jeugd
1. Inschrijven voor deelnemers aan de cursus voor drie periodes van 2 weken
2. Op drie avonden volgend drie groepen van 20 een cursus gegeven door een KNVB docent
3.  Voorwaarden ontwikkelen met het Ministerie van onderwijs en leidinggevende om deze mensen in te zetten t.a.v. een gezonde school  
 
Ondersteuning vanuit de KNVB en FIFA t.a.v. opleiding TCZ .
Ondersteuning vanuit de directies en het Ministerie van Onderwijs voor de voorwaarden.
 
- Kennis delen vanuit Nederland voor het opzetten van competities en bekerprogramma’s t.a.v. het digitaliseren van de processen
1. Het informeren van de mensen die te maken hebben met deze competitie programma’s over de werkwijze in Nederland (SVB en SZVB)
2. Inventariseren van informatie en kijken hoe processen verlopen in Suriname.  Vervolgens kijken wat efficiënter kan (SVB en SZVB).
3. Implementeren van gemaakte keuzes in de processen binnen de SZVB
 
Ondersteuning vanuit de KNVB door kennis te delen en te informeren

- Ontwikkelen van verenigingen op de gebieden opleiden, marketing en besturen van een vereniging. Dit alles gericht op een gezamenlijke ontwikkeling t.a.v. de versterking
van het zaalvoetbal in Suriname.
1. Onderzoek naar de positie van zaalvoetbal onder de bewoners van Suriname door de universiteit van Suriname.
2. Het samen, clubs en bond, ontwikkelen van voorwaarden waar een club aan moet voldoen om te spelen op het hoogste niveau in Suriname .
3. Clubs en SZVB onderzoeken de mogelijkheden om een gezamenlijke positionering te verwezenlijken voor het zaalvoetbal( branding, sponsoring, evenementen, verkoop rechten, helden)
4. Inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor de professionalisering op dit gebied.
 
Ondersteuning van de Universiteit van Suriname, Hogescholen en Regional Sports Academy naar de positie binnen Suriname.
Ondersteuning van de KNVB op het gebied van de ontwikkeling van de clubs.
Ondersteuning eventueel door een marketing bureau.
 
- Ontwikkelen van een structureel arbitrage beleid op de gebieden werving, opleiden en begeleiden.
1. Inventariseren van de processen bij gele en rode kaarten.
2. Vereenvoudigen van processen indien haalbaar
3. Opleiden van minimaal 20 jonge scheidsrechters eventueel in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugd Zaken
4. Samen met de scheidsrechters een structureel begeleidingsplan maken voor de komende twee seizoenen. (kwaliteit verbeteren)
 
Ondersteuning van KNVB en FIFA voor de opleiding van scheidsrechters door het verzorgen van cursussen. In overleg met docenten een structureel begeleidingsplan maken voor scheidsrechters  
 
- Ontwikkelen van nationale selectie(s) voor zaalvoetbal die regelmatig trainen en een interland spelen
1. De selecties U14 en U17 uit de scholencompetitie benoemen als nationale jeugdselecties. Trainers van deze selecties benoemen als SZVB –coach.  
2. Een coach aanstellen als bondscoach voor Suriname. Ook een uitvoerige taakomschrijving maken voor deze functie
3. Een selectie samenstellen die regelmatig bij elkaar komt om te trainen en te spelen.
4. Het begroten van de activiteiten van de Nationale selectie en de selecties.
5. Ontwikkelen van een marketing beleid voor de Nationale selectie.
6. Spelen van wedstrijden voor de nationale selectie

- Ontwikkelen van de Futsalacademie binnen het onderwijs. Het doel van de Futsal Academie is het ontwikkelen van talenten in een gestructureerde omgeving (studiebegeleiding en trainingen)
1. In een aantal eerder genoemde onderdelen van deze notitie zijn zaken benoemd die ook voor de Futsal Academie gelden (opleiden schoolleiders, reglementen en SZVB –coaches).
2. Inventariseren op welke wijze, in overleg met de het onderwijs, een structuur kan worden aangeboden die zorgt voor de ontwikkeling van het talent op allerlei gebied. 3. Invoeren van de structuur binnen het onderwijs zodat studie en sport optimaal verloopt
4. Jeugdige sporttalenten inzetten als rolmodel voor de jeugd in Suriname.
 
Ondersteuning van uit de ministeries Sport en Jeugdzaken en Onderwijs. Samenwerking met de SVB en andere bonden om talenten een gestructureerde omgeving te bieden. Een volgonderzoek van 5 jaar onder de deelnemers door het hoger onderwijs .Kennis inventariseren vanuit Nederland op het gebied van sport en onderwijs en eventuele begeleiding. (foto: Surinaamse U14 futsal selectie 2015)Surinaamse U14 futsal selectie 2015
Surinaamse Zaalvoetbal Bond

Copyright © 2015 SMEsport. Bij overname bronvermelding verplicht!

Lees 901 keer Laatst aangepast op vrijdag, 25 december 2015 22:32

SVB Eerste Divisie

# Team MP W D L Pts F A
01 WBC 06 05 00  01  15 15  03 
02 Notch 06  05  00  01  15 13 05
03 Leo Victor 06  03  03  00  12 08  04 
04 Robinhood 04  03  01  00  10  09 03 
05 PVV 06  03  01  02  10  08  09 
06 Transvaal 05  02  01  02  07  10  07 
07 Botopasi 05  02  00  03  06  07  10 
08 Voorwaarts 06  02  00  04  06  08  11 
09 SNL 06  02  00  04  06  06  12 
10 Inter M.T.  06  01  02  03  05  05  07 
11 West United  05  01  00  04  03  04  07 
12 Papatam 05 01  00  04  03  05  17 
13 Nishan 42 04  01  00  03  -3  05  07 

SVB Tweede Divisie

# Team MP W D L Pts F A
01 Santos  04 03  01  00  10  08 03 
02 ACoconut 04 03  00  01  09  10  06 
03 Jong Aurora 04 02  01  01  07  07  04 
04 Broki  04  02  01  01  07  06  03 
05 Slee Jr.  05 02  01  02  07  06  06 
06 Happy Boys 04  01  03  00  06  03  01 
07 Flora  04  01  01  02  04  05  06 
08 KD 05 01  01  03  04  05  08 
09 Deva Boys 04 01 00 03 03 03 10
10 Tahiti 04 00 01 03 01 02 06